Thursday, June 6, 2013

Bồi thường thiệt hại nếu cảnh báo thiên tai sai

 KTĐT - Sáng 6/6, thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, các đại biểu đã tập trung phân tích về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về phòng, chống thiên tai cũng như đồng tình với dự thảo việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai. 

ĐB Đinh Công Sỹ (đoàn Sơn La) và ĐB Lê Quang Hoàng (đoàn Đà Nẵng) cho rằng, cần bổ sung quy định trách nhiệm cơ quan dự báo, cảnh báo nếu dự báo, cảnh báo sai gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân. Các cơ quan dự báo, cảnh báo thiên tai thực hiện không đúng quy định về dự báo, cảnh báo; dự báo, cảnh báo sai gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 44 của dự thảo Luật và các quy định của pháp luật có liên quan.


Nguồn: www.ktdt.com.vn

Link: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/363710/boi-thuong-thiet-hai-neu-canh-bao-thien-tai-sai.aspx

No comments:

Post a Comment